1 januari 2024 onbelaste kilometervergoeding omhoog

 

Vanaf 1 januari 2024 zal de onbelaste vergoeding voor zakelijke kilometers die een werknemer aflegt, stijgen naar € 0,23 per kilometer. Deze verhoging geldt voor alle vormen van vervoer en is een toename ten opzichte van het voorgaande bedrag van € 0,21 per kilometer vanaf 1 januari 2023 en € 0,19 per kilometer in voorgaande jaren. Volgens de regels van de werkkostenregeling heeft een werkgever de mogelijkheid om een onbelaste vergoeding te verstrekken voor zowel zakelijke als woon-werkkilometers van de werknemer. Indien de werkgever voldoet aan de gestelde voorwaarden, beschouwt de fiscus de vergoeding tot het maximumbedrag van € 0,23 per kilometer als eindheffingsloon. Als een werkgever een hoger bedrag uitkeert, wordt dit als bovenmatig beschouwd. Dit overschot moet de werkgever belasten als loon voor de werknemer of hij kan ervoor kiezen om het aan te wijzen als eindheffingsloon binnen de vrije ruimte. Het bereik van de onbelaste vergoeding omvat ook woon-werkverkeer van de werknemer. Het is aan de werkgever om deze verhoging al dan niet door te voeren in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer. Dit is niet verplicht, tenzij contractueel is overeengekomen dat de werknemer recht heeft op het fiscaal maximaal vrijgestelde bedrag per kilometer.

 

Voordelige optie om nettoloon iets te laten stijgen

De reiskostenvergoeding is een netto betaling. Zo kun je het nettoloon laten stijgen zonder dat je daarover premies werknemersverzekeringen betaalt of bijvoorbeeld pensioenpremie. Bij een enkele reisafstand van 25 kilometer stijgt het nettoloon door de aanpassing van € 0,21 naar € 0,23 cent met € 17,80 per maand.