Belangrijkste aspecten van een auto van de zaak

 

Een auto van de zaak brengt verschillende fiscale en administratieve verplichtingen met zich mee. Ook als er geen privégebruik van de auto plaatsvindt, moet het kenteken van de auto van de zaak altijd worden doorgegeven in de loonaangifte. In dit blog lees je meer over de belangrijkste aspecten van een auto van de zaak.

Geen privégebruik met een auto van de zaak

Wanneer een medewerker met een auto van de zaak minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, is er geen bijtelling verschuldigd. Hiervoor moet de medewerker wel een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst. Let wel op: deze grens geldt per kalenderjaar. Het kan voorkomen dat een medewerker die halverwege het jaar een nieuwe auto krijgt en besluit deze wel privé te gaan rijden, met terugwerkende kracht over het hele kalenderjaar bijtelling moet betalen. Dit geldt alleen wanneer er een autowissel bij dezelfde werkgever plaatsvindt. Wisselt een werknemer van werkgever, dan heeft dit geen invloed. Een wijziging in het gebruik van de auto van de zaak moet altijd worden doorgegeven aan de salarisadministratie. Een medewerker met een verklaring geen privégebruik, moet wijzigingen zelf doorgeven aan de belastingdienst. 

auto van de zaak

Elektrische auto’s uit 2019

Voor nieuw aangeschafte elektrische auto’s geldt een verlaagd bijtellingspercentage voor 60 maanden, gerekend vanaf de eerste toelatingsdatum. Na deze periode wordt het bijtellingspercentage jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van het in dat jaar geldende percentage. Dit is voornamelijk interessant voor elektrische auto’s met een datum van eerste tenaamstelling uit 2019. In 2024 loopt de termijn van elektrische auto’s uit 2019 af, waardoor het bijtellingspercentage zal stijgen van 4% naar 16% tot en met een cataloguswaarde van €30.000. Voor het deel daarboven geldt de bijtelling van 22%. Vanaf 2026 geldt voor elektrische auto’s het standaard bijtellingspercentage van 22%.

 

Bijtellingspercentages:

Jaar 2019: bijtellingspercentage 4%
Jaar 2020: bijtellingspercentage 8%
Jaar 2021: bijtellingspercentage 12%
Jaar 2022: bijtellingspercentage 16%
Jaar 2023: bijtellingspercentage 16%
Jaar 2024: bijtellingspercentage 16%
Jaar 2025: bijtellingspercentage 17%
Jaar 2026: bijtellingspercentage 22%