15-04-2022 Vanaf 2 augustus 2022 is het voor werknemers mogelijk om een uitkering aan te vragen bij het UWV voor betaald ouderschapsverlof. Het was al mogelijk om 26 x de wekelijkse arbeidsduur onbetaald ouderschapsverlof op te nemen (tot het 8e levensjaar van het kind). Met de invoering van de Wet Betaald Ouderschapsverlof kan vanaf 2 augustus voor maximaal 9 van de 26 weken een uitkering van het UWV worden ontvangen. In de wet staat nu nog dat deze uitkering 50% van het (maximum) dagloon bedraagt. Maar de kans is groot dat dit 70% wordt. Daarover dient het kabinet nog een besluit te nemen. Deze 9 weken dienen trouwens wel in het eerste levensjaar van het kind te worden opgenomen. Welke verlofsoorten zijn er bij zwangerschap en geboorte van een kind?