Gebruikelijk loon DGA naar € 51.000 in 2023

 

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) stijgt in 2023 naar € 51.000. Dit was in 2022 € 48.000. Regels gebruikelijk loon

 

Een DGA moet een salaris ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn/haar werkzaamheden. Als regel geldt dat het loon in 2023 moet worden vastgesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedrag:

  1. 100% van het loon uit de meestverdienende dienstbetrekking
  2. Het loon van de meestverdienende medewerker binnen de onderneming of een daarmee verbonden lichaam
  3. € 51.000,-

Onder omstandigheden mag het loon lager worden vastgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld bij werken in deeltijd of in verliessituaties waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Stem dit wel altijd op voorhand af met een fiscalist of de Belastingdienst.

 

Schriftelijke vastlegging

Als het loon in 2023 moet worden aangepast, dan is hiervoor een aandeelhoudersbesluit nodig. Dit vraagt om een goede vastlegging van de gewijzigde beloningsafspraak.

 

Bron: HR Rendement