Loon naar werk

 

Per 1 januari 2024 wordt het minimumuurloon ingevoerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor jou als werkgever qua loonkosten voor medewerkers die op dit moment het minimumloon of net iets meer verdienen. Een medewerker die op dit moment het minimumloon verdient op basis van een 40-urige werkweek zal een loonsverhoging van maximaal 15% ontvangen. Grote impact dus! Daarom hebben we de meest gestelde vragen omtrent deze wijziging voor je op een rij gezet.

 

Hoe is het minimumloon op dit moment vastgesteld? 

Op dit moment is er een minimumloon. De overheid heeft vaste bedragen per dag, week en maand vastgesteld. Iedereen die fulltime werkt, heeft recht op hetzelfde bedrag per maand. Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met het feit dat in verschillende sectoren, verschillende fulltime werkweken gelden (36, 38 of 40 uur). De uurlonen die hierop zijn gebaseerd, zijn daarom verschillend, afhankelijk van de fulltime werkweek.

 

Hoe wordt het minimumuurloon vastgesteld? 

Per 1 januari 2024 wordt alleen het uurloon vastgesteld. Dit betekent dat alle medewerkers loon naar werk zullen krijgen. Er zijn geen vastgestelde bedragen per dag, week of maand meer. Er wordt alleen nog gekeken naar het daadwerkelijke aantal gewerkte uren.

 

Wat is het minimumuurloon per 1 januari 2024?

 

 

Hoeveel is het minimumuurloon de afgelopen periode gestegen?

Let op: het stijgingspercentage geeft de stijging weer ten opzichte van juli 2022 en dus niet cumulatief.

 

Mag ik nog een vast salaris per maand uitbetalen en hoe hoog moet dit zijn?  Het blijft mogelijk om een vast salaris per maand af te spreken. Om te bepalen wat het minimumloon is, moet het aantal uren per jaar worden bepaald. In 2024 zijn er 262 doordeweekse dagen. Als jouw werknemer van maandag tot en met vrijdag werkt kan je het minimumloon als volgt berekenen: ((262 * aantal uren per dag) * minimumuurloon) / 12 = vast salaris per maand Het salaris per maand is afhankelijk van het aantal uren dat in jouw sector als fulltime geldt. Voor medewerkers die 21 jaar of ouder zijn en fulltime werken van maandag tot en met vrijdag gelden in 2024 deze bedragen als minimumloon per maand:

 

 

Gelden er andere regels voor vaste medewerkers die parttime werken of een onregelmatig rooster hebben?

De basis blijft hetzelfde. Elke medewerker krijgt het minimumloon voor alle uren die hij werkt. Voor de berekening van het vaste salaris per maand wordt de berekening van het minimumloon wel anders. Dit heeft te maken met het aantal dagen in een jaar. In 2024 zijn er 53 maandagen, 53 dinsdagen en 52 van alle andere dagen. Een medewerker die 4 dagen per week werkt van maandag tot en met donderdag, werkt dus een dag meer in het jaar dan iemand die van dinsdag tot en met vrijdag werkt. Hierdoor kan het minimumloon per maand verschillen op basis van het rooster. Ons advies is daarom om een iets hoger salaris af te spreken dan het minimum per maand zodat je zeker weet dat je niet per ongeluk onder het minimumloon uitbetaald als de medewerker een ander rooster krijgt. Indien je niet wilt afwijken van het minimumloon dan moeten alle roosters en de wijzigingen hierin per 1 januari 2024 doorgegeven worden aan ons. Wil je het precieze bedrag weten wat voor jouw medewerker geldt? Neem dan contact met ons op.

 

Heeft de invoering van het minimumuurloon invloed op het fulltime aantal uren per week?

Nee, de cao bepaalt wat het fulltime aantal uren per week is. Als er geen cao van toepassing is, mag de werkgever zelf bepalen wat een fulltime werkweek is. De invoering van het minimumuurloon verandert hier niets aan.

 

Wat betekent de invoering van het minimumloon voor de salarisschalen van de CAO?

De meeste cao’s zullen hun salaristabellen moeten aanpassen per 1 januari 2024. Niet elke cao zal dit voor de eerste verloning in januari al bekend kunnen maken. Per 1 januari 2024 zullen alle medewerkers die onder het minimumloon verdienen een salarisverhoging moeten krijgen. Zodra de cao de aangepaste schalen heeft gepubliceerd, kan er een salarisverhoging met terugwerkende kracht worden ingevoerd. Het is uiteraard ook mogelijk om als werkgever positief af te wijken van de cao en zelf al een verhoging te geven per 1 januari 2024 als de schalen nog niet bekend zijn.

 

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desalniettemin kunnen er geen rechten aan worden ontleend.