Nieuwsbrief juni 2020 

 

In deze nieuwsbrief van juni 2020 willen wij je attenderen op een aantal nieuwe wettelijke wijzigingen zoals de verhoging van het minimumloon per 1 juli a.s. Daarnaast is het per 1 juli mogelijk dat partners aanvullend geboorteverlof aanvragen. 

 

We bevinden ons op dit moment in een bizarre tijd door COVID-19. Hoewel het virus zich wat terug lijkt te trekken gezien het aantal IC-opnames, zijn de gevolgen enorm en heerst er nog bij veel bedrijven onzekerheid. Inmiddels hebben gelukkig al veel klanten gebruik kunnen maken van de NOW-regeling, wat heeft gezorgd voor wat financiële ruimte. Op 6 juli wordt het loket voor de NOW-regeling 2.0 geopend. Vanaf dan kun je jouw subsidieaanvraag indienen bij het UWV.  De vrije ruimte van onbelaste vergoedingen is in verband met COVID-19 voor 2020 verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000,-. Zo kun je jouw werknemers extra onbelaste vergoedingen verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een laptop ivm het verplicht thuiswerken of beschermingsmaterialen voor kappers, zorg- of horecapersoneel. Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen dien je uiterlijk 1 juli a.s. een schriftelijke overeenkomst in je bezit te hebben. Het toepassen van de lage WW-premie ten opzichte van de hoge WW-premie kan een flinke kostenbesparing met zich meebrengen.

 

Minimumloon per 1 juli 2020

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2020 met 1,6% verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder, bij een volledig dienstverband, bedraagt per 1 juli 2020: Minimum maandloon  € 1.680,00 Minimum weekloon € 387,70 Minimum dagloon € 77,54   Voor de overige bedragen en officiële publicatie in de Staatscourant verwijzen wij je naar: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-22092.html  

 

Geboorteverlof 2020

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof.    Werkt de partner 5 dagen van 7 uur per dag dan krijgt hij 35 uur verlof. De werkgever betaalt tijdens het geboorteverlof het loon volledig door. De verlofdagen van het geboorteverlof kan de werknemer opnemen naar eigen inzicht, maar hij moet dit binnen 4 weken na de geboorte van het kind doen.

 

Per 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof (5 weken)

Per 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof uitgebreid en kunnen partners maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen ( 5 keer het aantal werkuren per week). Het aanvullend verlof is onbetaald. Als het kind op of na 1 juli 2020 is geboren, hebben partners recht op aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof moet opgenomen worden binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. De uitkering van het aanvullend geboorteverlof is maximaal 70% van het dagloon van de partner. De werkgever kan de uitkering aanvragen voor hun werknemer bij het UWV.     

 

Wijziging Werkkostenregeling 2020

De Werkkostenregeling is een fiscale regeling die al is ingevoerd per 1 januari 2011. Sinds 2015 is deze regeling verplicht voor alle werkgevers. We leggen je graag uit wat de haken en ogen, maar ook de kansen van deze regeling voor jou kunnen zijn. Wat is de Werkkostenregeling? Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. Over de een totale loonsom van € 400.000,- gold een opbouw van 1,7%. Voor bedragen boven de € 400.000,- is een opbouw van 1,2% van toepassing. 

 

De overheid heeft besloten eenmalig de opbouw van de vrije ruimte over de eerste € 400.000,- te verhogen van 1,7% naar 3% in 2020. 

 

Daarmee kan een werkgever maximaal € 5.200,- extra onbelast verstrekken of vergoeden (waar dat anders belast was geweest met 80% eindheffing). Een voordeel van per saldo dus maximaal € 4.160,- per werkgever. Dit is onderdeel van de extra steunmaatregelen voor ondernemers. De opbouw boven de € 400.000,- blijft gelijk op 1,2%. Over onbelaste vergoedingen en verstrekkingen boven de vrije ruimte betaal je 80% eindheffing. Daarnaast kun je bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gebruik te maken van de gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen of intermediaire kosten.  

 

Schriftelijke vastlegging arbeidscontract voor 1 juli 2020

Tot 1 juli hebben werkgevers de tijd om de arbeidscontracten van vaste werknemers schriftelijk vast te leggen, mocht dat nog niet gebeurd zijn. Lage WW-premie Om de lage WW-premie (2,94% van loonsom) te mogen betalen voor werknemers die voor onbepaalde tijd bij de werkgever in dienst zijn en geen oproepovereenkomst hebben, moet je hun arbeidsovereenkomsten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij de werkgever in dienst waren, kreeg de werkgever eerder tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Vanwege de coronacrisis kwamen daar nog 3 maanden bij tot 1 juli 2020. Deze termijn loopt binnenkort af. Vergeet daarom niet vóór deze datum de arbeidscontracten van deze groep medewerkers die op 1 juli nog bij jou in dienst zijn, schriftelijk vast te leggen. Hoge WW-premie Als je als werkgever op 1 juli 2020 de schriftelijke vastlegging nog niet hebt geregeld, dan moet je voor deze werknemers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de hoge WW-premie (7,94% van loonsom) betalen in plaats van de lage WW-premie. Voor werknemers die je op 1 januari 2020 of daarna in dienst hebt genomen, moet je de arbeidsovereenkomst meteen schriftelijk vastleggen. Aanvulling op arbeidscontract Maak een aanvulling als je alleen een mondeling contract hebt of het schriftelijke contract kwijt bent. Deze aanvulling op het arbeidscontract moet aan drie voorwaarden voldoen:

 

  1. De werkgever en de werknemer hebben de aanvulling allebei ondertekend.
  2. Uit de aanvulling blijkt dat sprake is van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd dat geen oproepcontract is.
  3. Je bewaart de aanvulling bij de loonadministratie.

 

Als een schriftelijk arbeidscontract voor bepaalde tijd is overgegaan in een contract voor onbepaalde tijd, dan moet je het arbeidscontract aanpassen of een aanvulling erop maken. Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met één van onze specialisten. Zij staan je graag te woord. Of stuur een e-mail naar info@vopas.nl. Maak vooral gebruik van de regelingen die kunnen zorgen voor extra financiële ruimte in deze periode!