Proeftijd

Stel jij zelf je arbeidsovereenkomsten en/of contractverleningen op voor je medewerkers? Dan is het belangrijk om het proeftijdbeding correct toe te passen. Een fout in dit beding kan het hele beding nietig maken, met mogelijke juridische complicaties tot gevolg. Een proeftijd mag alleen schriftelijk worden overeengekomen en moet ondertekend zijn voordat de medewerker in dienst komt. De toegestane duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van het contract.

De toegestane duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van het contract:

 

 

Duur contract: 1 tot 6 maanden     
Er mag geen proeftijd afgesproken worden.

 

Duur contract: 7 maanden tot 2 jaar
1 maand

 

Duur contract: Langer dan 2 jaar

2 maanden

 

Duur contract: Onbepaalde tijd

2 maanden

 

Contractverlengingen 

Er mag geen proeftijd afgesproken worden als een medewerker al in dienst is geweest in dezelfde of een vergelijkbare functie.

Bovenstaande regels zijn de wettelijke regels. Afwijkingen kunnen voorkomen in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Controleer daarom altijd wat er in de CAO van toepassing staat beschreven. Wil jij een controle van jouw arbeidsovereenkomst of wil je deze door VOPAS laten opstellen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon. We staan klaar om je verder te helpen.