Subsidie praktijkleren kan organisatie veel geld besparen

 

Wanneer je als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt waardoor leerlingen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, kun je gebruik maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Je krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt. In aanmerking komende onderwijs categorieën Praktijkleren subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden binnen verschillende onderwijs categorieën. Per categorie gelden er andere voorwaarden. Deze categorieën zijn:

  • VSO, PRO en (entree in het) VMBO
  • MBO (BBL leerlingen)
  • HBO
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Voorwaarden De voorwaarden voor de Subsidieregeling praktijkleren verschillen per onderwijscategorie. Lees die hier. Extra subsidie voor specifieke sectoren Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen een extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van BBL-leerplekken. Hiervoor wordt € 10,6 miljoen per studiejaar extra geïnvesteerd in de subsidieregeling praktijkleren. Deadline aanvraag Je kunt vanaf 2 juni 9:00 uur tot en met 15 september 2023, 17:00 uur de aanvraag indienen voor het studiejaar 2022-2023. Vanaf half augustus zullen wij, zoals elk jaar, de aanvragen voor onze klanten verzorgen. Het is daarom van belang dat wij beschikken over de alle relevante documenten zoals de (Beroeps) Praktijkovereenkomsten tussen de student, de onderwijsinstelling en jouw als werkgever. Wil je deze overeenkomst naar ons sturen indien je dat nog niet hebt gedaan? Dan kunnen wij voor je aan de slag. Doen wij dit nog niet standaard voor jou en mocht je dit wel willen of heb je hulp nodig bij het aanvragen, neem dan gerust contact met ons op 038 – 8200 200.