Werknemers hebben recht op verschillende soorten verlof bij gezinsuitbreiding. We zetten ze hieronder voor je op een rij. 16 weken zwangerschaps-/bevallingverlof Een werknemer heeft recht op 16 weken zwangerschaps-bevallingsverlof. Wanneer een werknemer zwanger is van een tweeling of meerling is dit 20 weken. De werknemer gaat met zwangerschapsverlof tussen de 6 en 4 weken vóór de dag van de vermoedelijke bevallingsdatum. Bij het UWV kan een zwangerschapsuitkering (WAZO) aangevraagd worden voor deze werknemer. VOPAS kan dit voor de werkgever regelen. De hoogte van de zwangerschapsuitkering is 100% van het dagloon dat door het UWV wordt berekend over een referteperiode. 26 weken ouderschapsverlof; betaald en/of onbetaald Een werknemer heeft als ouder recht op ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Dit is een onbetaald verlof van maximaal 26 werkweken. Vanaf 2 augustus 2022 kan hiervan 9 weken als betaald ouderschapsverlof opgenomen worden. De werknemer kan het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden. Het is mogelijk om dit in (maximaal) 3 verzoeken te doen (wanneer het niet in 1 aaneengesloten periode wordt opgenomen). Het betaalde ouderschapsverlof kan alleen in hele werkweken worden aangevraagd. Enkele dagen die opgenomen worden, zullen bij elkaar opgeteld moeten worden tot er een (voor de werknemer gebruikelijke) werkweek ontstaat waarmee één week betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd. (Werkt een medewerker 3 dagen per week dan betekent dit dat wanneer hij 3 dagen betaald ouderschapsverlof opneemt, een week betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd). De werknemer dient het betaald ouderschapsverlof op te nemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. De uitkering zal direct aan de werknemer worden uitbetaald. Er wordt op dat moment geen loon doorbetaald aan de werknemer. De hoogte van de uitkering is 70% van het (maximaal) dagloon + 8% vakantiegeld. Het betaalde ouderschapsverlof dient voor VOPAS kan deze uitkering voor de werkgever aanvragen bij het UWV. Naast het betaalde ouderschapsverlof heeft de werknemer recht op onbetaald ouderschapsverlof (max. 26 weken – x weken betaald ouderschapsverlof). Onbetaald ouderschapsverlof regelt de werkgever samen met de werknemer. Hiervoor hoeft niets aan het UWV doorgegeven te worden. Check dit filmpje van het UWV over betaald ouderschapsverlof.   De partner (of een daarmee gelijkgesteld persoon) van de werknemer die is bevallen kan gebruik maken van de volgende verlofsoorten (als de werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet). 1 week geboorteverlof De werknemer heeft recht op één werkweek (zijn gebruikelijke wekelijkse arbeidsduur) geboorteverlof. De werknemer mag dit verlof gespreid opnemen, maar het dient wel binnen 4 weken na de geboorte te zijn opgenomen. De werkgever regelt dit samen met de werknemer. De werkgever dient het loon door te betalen. 5 weken aanvullend geboorteverlof Als de werknemer een week geboorteverlof heeft gehad, kan daarna aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 en maximaal 5 keer het aantal werkuren per week. Je kunt bij het UWV een uitkering aanvullend geboorteverlof aanvragen. Je dient dan aan te geven hoeveel weken aanvullend geboorteverlof opgenomen gaat worden. De werknemer ontvangt van het UWV een uitkering ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon. In een CAO kan zijn opgenomen dat de werkgever dit aanvult tot 100%. 26 weken betaald of onbetaald ouderschapsverlof Hiervoor gelden dezelfde regels als hierboven genoemd.   Adoptie-/pleegouderverlof Een werknemer die een kind adopteert of als pleegkind neemt, heeft recht op maximaal 6 weken verlof. Een periode korter dan 6 weken kan dus ook. Tijdens dit verlof betaalt het UWV een adoptie- of pleegzorguitkering (WAZO). De adoptie- of pleegzorguitkering is 100% van het dagloon. Ook adoptie- en pleegzorgouders kunnen sinds 2 augustus 2022 maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen. Dat kunnen ze doen binnen 1 jaar na opname van het adoptie- of pleegkind in het gezin en voordat het kind 8 jaar oud is. Je kunt bij UWV achteraf een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. Check dit filmpje van het UWV over betaald ouderschapsverlof. Klik op deze keuzehulp van het UWV zodat je (en jouw werknemer) kan zien op welke soorten verlof jouw werknemer recht heeft en wat je dan moet regelen.