Verzuim actief en efficiënt beheren

Als werkgever ben je verplicht om medewerkers tijdens ziekte door te betalen. Vooral voor kleine werkgevers kan dit een groot financieel risico vormen. Je draait niet alleen op voor de kosten van de zieke medewerker, maar je moet vaak ook vervanging regelen en een bedrijfsarts inschakelen, wat de kosten bij langdurig verzuim flink kan laten oplopen.

Ziekteverzuim: een verzekering die dient als oplossing voor kleine werkgevers

Een ziekteverzuimverzekering biedt financiële ondersteuning als een medewerker uitvalt. Hoewel vaak gedacht wordt dat zo’n verzekering te duur is voor een kleine werkgever, bewijst de MKB Verzuim-ontzorgverzekering het tegendeel. Deze politiek gesteunde betaalbare oplossing beschermt niet alleen tegen onverwacht hoge kosten, maar ondersteunt ook bij de re-integratie van medewerkers en helpt bij het navigeren door de complexe wet- en regelgeving rondom langdurig ziekteverzuim.

Verzuim

Arbodienst en RI&E: meer dan alleen verplichtingen

Als werkgever moet je een contract hebben met een arbodienst en moet je een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitvoeren, zoals wettelijk vereist door de Arbowet. Het inschakelen van een arbodienst wordt vaak gezien als een verplichting pas wanneer een medewerker al ziek is, maar hun rol is breder. Een arbodienst kan actief bijdragen aan preventie en het beperken van risico’s op de werkvloer, door bijvoorbeeld te helpen bij het opstellen of controleren van een RI&E. Door risico’s grondig in kaart te brengen en aan te pakken, kun je verzuim voorkomen.

Samenwerking met Veldhuis Advies

VOPAS werkt samen met Veldhuis Advies om onze klanten optimaal te ondersteunen en te beschermen tegen de diverse risico’s. Veldhuis Advies, met een halve eeuw ervaring, is een betrouwbaar adviesbureau uit de regio dat gespecialiseerd is in de vraagstukken waarmee het MKB te maken krijgt. Voor meer informatie over onze samenwerking en diensten kun je contact opnemen met VOPAS of een bezoek brengen aan de website van Veldhuis Advies: Veldhuis Advies – Verzuim en Preventie