Werknemer meer nettoloon

 

Meer nettoloon

In verschillende media is te lezen dat het netto salaris van medewerkers per 2023 stijgt. “Hoe komt dat?”, wordt ons nu vaak gevraagd. Nou, dat zit zo. De Overheid gaat miljarden euro’s steken in lastenverlichting (lees: minder belasting betalen) om daarmee de hoge prijsstijgingen waar medewerkers mee te maken hebben deels te compenseren. Op basis van de nieuwe belastingcijfers gaat het nettoloon minimaal € 85,- omhoog bij een fulltime dienstverband (zonder dat het brutoloon omhoog gaat of de pensioenpremies worden aangepast). Krijgt een werknemer een loonsverhoging, dan is de verhoging natuurlijk nog meer. Daarnaast gaat natuurlijk in 2023 ook het minimumloon omhoog met 10,15%. Dit houdt in dat een werknemer die fulltime werkt en het minimumloon verdient ca. € 250 netto per maand meer gaat verdienen.

 

Reiskosten- en thuiswerkvergoedingen

Ook gaan de reiskosten- en thuiswerkvergoedingen omhoog. De werkgever mag vanaf 2023 een reiskostenvergoeding van 21 cent per kilometer belastingvrij vergoeden. Dit was 19 cent per kilometer. Een werkgever is niet verplicht deze verhoging door te voeren. Als thuiswerkvergoeding kan in 2023 maximaal € 2,15 per dag belastingvrij worden vergoed. Dit was € 2,- per dag. Ook hier geldt weer dat een werkgever niet verplicht is deze verhoging door te voeren. Alles bij elkaar zorgt er dus voor dat het nettoloon van werknemers in 2023 zal stijgen. Goed nieuws voor werkgevers; de werkgeverslasten stijgen nauwelijks! Werkgevers betalen dus nauwelijks meer om deze lastenverlichting mogelijk te maken.