Wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen: wanneer mag je deze afschrijven?

In de verlofmodule van Loket vind je de categorie ’te vervallen verlof’. We krijgen vaak vragen zoals “wat zijn de te vervallen uren”, “wat zijn wettelijke en bovenwettelijke dagen van het verlof?”, “waarom moet ik deze apart registreren”, en “wat kan ik doen als een medewerker een hoog verlofsaldo heeft?” Hieronder leggen we dit graag uit.

Wettelijke verlofdagen 

Volgens de wet heeft elke werknemer recht op vier keer zijn wekelijkse contracturen aan vakantiedagen. Bijvoorbeeld, een werknemer die 40 uur per week werkt, heeft recht op 20 vakantiedagen per jaar. Deze dagen vormen de wettelijke verlofdagen/vakantiedagen.

Verlofdagen

Bovenwettelijke verlofdagen 

Alle extra verlofdagen die een werkgever biedt boven op de wettelijke verlofdagen, noemen we bovenwettelijke verlofdagen. Als je als werkgever bijvoorbeeld een fulltime medewerker 25 dagen verlof geeft, bestaan deze uit 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke verlofdagen.

Vervaltermijn van vakantiedagen 

Er is een belangrijk verschil in de vervaltermijnen tussen wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen. Wettelijke verlofdagen vervallen zes maanden na het einde van het opbouwjaar, dus op 1 juli van het volgende jaar. Bovenwettelijke verlofdagen vervallen echter pas vijf jaar na afloop van het opbouwjaar, op 31 december.

Vervallen en afschrijven van verlofdagen 

Als werkgever kun je vervallen dagen van het verlof niet zomaar afschrijven. Je moet de werknemer tijdig informeren over het openstaande verlofsaldo en de vervaltermijn én je moet hem of haar de gelegenheid geven deze dagen daadwerkelijk op te nemen. Als de informatie over de vervaltermijnen niet tijdig of duidelijk is, behoudt de werknemer het recht op de niet-opgenomen wettelijke verlofdagen, die dan pas na vijf jaar verjaren, net zoals de bovenwettelijke dagen. 

 

Loket zal nooit automatisch te vervallen verlofdagen afschrijven; dit blijft altijd een handmatige actie. Een goede tip is om werknemers tijdig een schriftelijke herinnering te sturen over de vervaltermijn van hun openstaande verlofdagen. Door werknemers te laten bevestigen dat ze dit bericht hebben ontvangen, kan je als werkgever later aantonen dat je hen op tijd hebt geïnformeerd. Wettelijke vakantiedagen mogen niet tussentijds uitbetaald of met ziektedagen verrekend worden en werknemers kunnen niet verplicht worden om vakantiedagen op te nemen.

 

Let op: ADV/Atv-dagen vallen niet onder wettelijke of bovenwettelijke verlofdagen en hebben andere vervaltermijnen. Zie hieronder de volgorde voor opname vakantiedagen (bron: Rendement).

Hulp nodig?

Neem voor vragen over verlofdagen of over andere onderwerpen contact met ons op via info@vopas.nl of bel naar 038 8200 200. Wij helpen je graag verder.