Wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen: wanneer mag je deze afschrijven?

 

Omdat wij op dit moment veel bezig zijn met het inrichten van de digitale verlofregistratie bij onze klanten krijgen wij vaak de vraag “wat zijn wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen”, “waarom dien ik deze afzonderlijk te registreren” en “door de coronacrisis hebben medewerkers soms zwemvijvers aan openstaande vakantiedagen, wat kan ik daaraan doen”? Dat leggen we graag uit.

 

Wettelijke verlofdagen

In de wet is geregeld dat iedere werknemer recht heeft op 4 keer zijn contracturen per week aan vakantiedagen. Iemand die 5 dagen per week werkt (40 uur per week)  heeft dus recht op 20 vakantiedagen. Deze 20 vakantiedagen zijn de wettelijke verlofdagen/vakantiedagen.

 

Bovenwettelijke verlofdagen

Alle extra verlofdagen die een werkgever aanbiedt, bovenop deze wettelijke verlofdagen, zijn de bovenwettelijke verlofdagen. Dus, als jij als werkgever een fulltime medewerker 25 verlofdagen geeft, betekent dit dus dat hij 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke verlofdagen heeft.

 

Houdbaarheidstermijn/verjaringstermijn vakantiedagen

Het grote verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen is de houdbaarheidstermijn. Voor wettelijke verlofdagen geldt een verjaringstermijn van 6 maanden. Dit houdt in dat de wettelijke verlofdagen vervallen na 6 maanden na afloop van het opbouwende jaar. Dus, wettelijke verlofdagen opgebouwd in een jaar, vervallen in het jaar daarop op 1 juli. Bovenwettelijke verlofdagen hebben een houdbaarheidstermijn van 5 jaar. Na afloop van het opbouwende jaar verjaren ze 5 jaar later op 31 december.

 

Vervallen/afschrijven verlofdagen

Is het nu, gezien de houdbaarheidstermijnen, mogelijk om als werkgever de vervallen verlofdagen zo maar klakkeloos af te schrijven? Zeker niet! Je dient als werkgever zeer tijdig bij de werknemer aan te geven dat hij nog een openstaand verlofsaldo heeft en tot wanneer deze houdbaar is. Daarbij dien je als werkgever de werknemer ook de gelegenheid te geven deze verlofdagen daadwerkelijk op te nemen. Wanneer je als werkgever niet tijdig of onduidelijk informeert over de vervaltermijn, dan behoudt de werknemer zijn recht op de niet-opgenomen wettelijke verlofdagen en verjaren deze pas na 5 jaar, net zoals de bovenwettelijke verlofdagen. Een tip is dus om de werknemers tijdig een schriftelijke herinnering te sturen over de vervaltermijn van de openstaande verlofdagen. Informeert de werkgever niet op tijd of onduidelijk over de vervaltermijn, dan behoudt de werknemer zijn recht op de nog niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen na afloop van de vervaltermijn. Deze wettelijke vakantiedagen verjaren in dat geval pas vijf jaar na het jaar van opbouw, net als bovenwettelijke vakantiedagen. Dat is in rechtspraak besloten. Door de coronacrisis hebben veel werknemers een groot aantal dagen over. Door reisbeperkingen en het thuiswerken waren mensen aan huis gebonden, waardoor de noodzaak om vrije dagen op te nemen door veel werknemers niet gevoeld zal zijn. Ook zijn er sectoren die door corona helemaal dicht waren. De ophoping van vakantiedagen maakt het nu extra belangrijk om er werk van te maken. Als de werkgever werknemers niet schriftelijk heeft gewaarschuwd voor de naderende vervaltermijn, doet hij er goed aan dit alsnog te doen. Door werknemers te laten bevestigen dat ze het bericht hebben ontvangen, kan de werkgever achteraf bewijzen dat hij hen tijdig op de hoogte heeft gesteld. Een werknemer die zijn wettelijke dagen toch niet op tijd opneemt, kan dan worden geacht hier bewust afstand van te hebben gedaan. Wettelijke vakantiedagen tussentijds uitbetalen of verrekenen met ziektedagen, is niet toegestaan. De werkgever kan werknemers niet verplichten om vakantiedagen weg te werken. Let op: ADV/ATV valt niet onder de wettelijke of bovenwettelijke verlofdagen. Hiervoor gelden andere regels wat betreft vervaltermijnen. Zie hieronder de volgorde voor opname vakantiedagen (bron: Rendement).