Verzuim actief en efficiënt beheren

Als werkgever ben je verplicht om medewerkers tijdens ziekte door te betalen. Vooral voor kleine werkgevers kan dit een groot financieel risico vormen. Je draait niet alleen op voor de kosten van de zieke medewerker, maar je moet vaak ook vervanging regelen en een bedrijfsarts inschakelen, wat de kosten bij langdurig verzuim flink kan laten oplopen.

Zorgverlof: alles wat je moet weten

Wanneer een naaste ziek wordt, biedt zorgverlof jou de kans om er te zijn waar dat het meest nodig is, zonder dat jij je zorgen hoeft te maken over je baan. In dit blog leggen we uit wat zorgverlof inhoudt, welke soorten er zijn en onder welke voorwaarden je hiervoor in aanmerking komt. We bespreken zowel kort- als langdurig zorgverlof en de rechten en plichten die hierbij komen kijken.

Zorgverlof

Kort- en langdurig zorgverlof

Wanneer jouw partner, kind, ouder, of een andere naaste ziek wordt, heb je als medewerker recht op verlof. Er zijn twee soorten: kortdurend en langdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof

Dit verlof is beperkt tot maximaal twee keer je wekelijkse arbeidsduur per jaar, gerekend vanaf de eerste verlofdag. Tijdens dit verlof ontvang je 70% van je salaris of minimaal het minimumloon. Ook loopt de opbouw van je vakantiedagen door, tenzij anders is bepaald in je cao. Kortdurend zorgverlof mag niet verrekend worden met je vakantiedagen, tenzij hierover specifieke afspraken zijn gemaakt met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Langdurig zorgverlof

Langdurig zorgverlof is standaard onbetaald, tenzij je cao anders bepaalt. Je hebt recht op maximaal zes keer je arbeidsduur aan verlof in een jaar, vanaf de eerste verlofdag. Je mag dit verlof in één keer opnemen of spreiden over een langere periode. In sommige gevallen kun je tijdelijk in deeltijd werken, waarbij het verlof maximaal 12 weken achtereen mag duren.

Voorwaarden voor zorgverlof

Je kunt zorgverlof opnemen als er voor een korte tijd zorg nodig is voor een naaste en jij de enige bent die deze zorg kan verlenen. Dit is een belangrijke voorwaarden. Als jouw naaste in het ziekenhuis is opgenomen, kom je meestal niet in aanmerking voor verlof omdat de zorg daar al wordt verleend. Zorgverlof kan wel gedeeld worden met iemand anders die ook werkzaam is, maar bij een andere werkgever.
 
De tweede belangrijke voorwaarde is dat de persoon voor wie je zorgt daadwerkelijk ziek moet zijn. Je kunt dus geen verlof opnemen voor situaties waarin bijvoorbeeld alleen de oppas of leerkracht van je kind ziek is, maar je kind zelf niet.

Bewijslast

Om zorgverlof op te nemen moet je dit zo snel mogelijk melden bij je werkgever. Gezien de meeste situaties dringend zijn, is het vaak genoeg om de startdatum en de reden van het verlof door te geven. Schat in hoe lang je het verlof nodig denkt te hebben. Achteraf kan je werkgever om bewijs vragen dat het verlof noodzakelijk was, zoals een doktersbevestiging.

Verlof voor de zorg mag alleen worden geweigerd als het ernstige problemen voor het bedrijf veroorzaakt, waarbij de bewijslast bij de werkgever ligt. Eenmaal ingegaan, kan zorgverlof niet meer door de werkgever worden ingetrokken. Zorg dat je zowel als bedrijf als medewerker goed op de hoogte bent van jouw rechten en verantwoordelijkheden zodat je dit belangrijke verlof effectief en op een professionele manier met elkaar kunt regelen.