Update 15.12.2020 // NOW 3.0-regeling

 

Update NOW regeling per 15 december 2020. Zo goed als iedere werkgever is wel bekend met de NOW-regeling als onderdeel van het pakket steunmaatregelen van de overheid in verband met de coronacrisis. De NOW-regeling biedt werkgevers  bij veel omzetverlies een tegemoetkoming in de loonkosten. Inmiddels is er de NOW 3.0 die bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden.  De steun wordt wel stapsgewijs afgebouwd in deze regeling. De regeling werkt als volgt:

 

Vanaf 16 november opent het UWV het eerste aanvraagtijdvak. Je kunt dan een aanvraag doen voor het tijdvak oktober tot en met december 2020. Update 15 december 2020: vanwege de lockdown kunnen werkgevers tot en met 27 december 2020 alsnog een aanvraag indienen voor het 1e tijdvak van de NOW 3.0. Het tweede tijdvak duurt van januari tot en met maart 2021 en het derde tijdvak van april tot en met juni 2021. Je kiest per tijdvak of je een aanvraag wilt indienen. De definitieve vaststelling zal pas plaatsvinden nadat alle tijdvakken zijn verstreken in de zomer van 2021. Een belangrijk verschil met de NOW 1.0 en de NOW 2.0 is dat bij de NOW 3.0 de sancties bij bedrijfseconomisch ontslag vervallen. Ten tweede introduceert minister Koolmees een inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers die hun werk verliezen zo snel mogelijk naar nieuw werk te begeleiden. Voldoet de werkgever niet aan deze verplichting, dan kan er een sanctie volgen van 5% korting op het subsidiebedrag.

 

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) kunnen vanaf woensdag 7 oktober bij het UWV een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling. Mocht je nog vragen hebben over deze regeling, neem dan gerust contact op met ons op telefoonnummer 038 – 8 200 200.