Minimumloon per 1 juli omhoog

 

Per 1 juli zal het minimumloon geïndexeerd worden met 3,1%. Daarmee stijgt het minimumuurloon van € 13,27 naar € 13,68 per uur.

Minimumloon per 1 juli 2024 niet extra verhoogd

Per 1 juli 2024 was een extra verhoging van het minimumloon met 1,2% gepland. Deze spoedwet was aangenomen in de Tweede Kamer. Begin april 2024 bleek dat er geen meerderheid voor de spoedwet was in de Eerste Kamer. Daarom gaat de extra verhoging niet door en wordt het minimumuurloon alleen met de gebruikelijke indexatie van 3,1% verhoogd. Per 1 juli zal het minimumloon stijgen van € 13,27 naar € 13,68 per uur.

minimumloon 2024

Hoogte minimumuurloon 2024

Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumloon ook al gestegen met 3,75%. Dit is het gevolg van de reguliere indexatie. Vanaf deze datum kent Nederland ook een minimumloon op uurbasis, in plaats van een minimumloon per maand. Uit onze eerste ervaringen blijkt dat werkgevers terughoudender zijn geworden met het in dienst nemen van werknemers die rond het minimumloon verdienen. Deze functies worden nu sneller door geautomatiseerde systemen uitgevoerd. Dit heeft natuurlijk een grote impact op werknemers die re-integreren, aangezien zij vaak in een eenvoudige arbeid met eenvoudige processen terechtkomen. Door de forse stijging van het wettelijk minimumloon zijn de werkgeverslasten gestegen. Dit is niet in alle gevallen door te rekenen in de diensten of producten van bedrijven.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is vastgelegd op hoeveel loon elke werknemer vanaf 21 jaar minimaal recht heeft per uur. Een werkgever mag wel meer, maar niet minder betalen dan het minimumloon. Betaalt hij wel minder dan het minimum? Dan kan hij te maken krijgen met een wettelijke verhoging en een boete van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij kunnen een boete opleggen bij onderbetaling van de werknemers. De hoogte van deze boete hangt af van de situatie. Bij ernstige overtredingen kan de Arbeidsinspectie zelfs overgaan tot (preventieve) stillegging van de werkzaamheden. Om deze reden is het belangrijk voor werkgevers om op de hoogte te zijn van de veranderingen in het wettelijk minimumloon en om hieraan te voldoen, om zo boetes en andere sancties te voorkomen.

Sancties

Als werkgever mag je uiteraard meer betalen als het wettelijk minimum, maar niet minder. Betaal je wel minder? Dan kunnen de betreffende werknemers een loonvordering instellen bij de rechter en een wettelijke verhoging en rente eisen. Werknemers hebben tot 5 jaar de tijd om dit achterstallig loon op te eisen.

 

Wat kosten deze sancties?

De wettelijke verhoging kan een werkgever 5% kosten over de vierde tot en met de achtste werkdag nadat het loon betaald had moeten zijn. Is het dan nog niet betaald, dan volgt er 1% over elke volgende werkdag. In totaal kan de verhoging maximaal 50% bedragen, wat bij 33 werkdagen na het verplichte betaalmoment wordt bereikt.

Ook heeft de werknemer recht op de wettelijke rente, die 7% bedraagt in de eerste helft van 2024. In sommige gevallen kan een werkgever een schriftelijke waarschuwing krijgen van de Arbeidsinspectie als het te weinig betaalde loon minder dan € 50 is, met de gelegenheid om de overtreding recht te zetten. Als dit niet binnen vier weken gebeurt, volgt er alsnog een boete. Daarnaast kan de Arbeidsinspectie een dwangsom opleggen als de werkgever een boete krijgt en niet binnen vier weken hierop reageert. Het is dus ontzettend belangrijk om als werkgever op tijd en juist te betalen, om zo problemen te voorkomen. Door op de hoogte te zijn van de regels en verplichtingen, kunnen zowel werkgevers als werknemers vervelende situaties voorkomen.