Netto loonafspraken; wel of niet doen?

 

Nettoloonafspraken   Medewerkers willen graag weten hoeveel er elke maand op de bankrekening gestort wordt aan salaris. Steeds vaker zien we dan ook dat er nettoloonafspraken worden gemaakt. Is dit verstandig en wat zijn de voor- en nadelen? Als werkgever mag je netto loonafspraken maken en is dit wettelijk niet verboden. Na deze afspraak dien je het nettoloon wel te bruteren zodat je de juiste loonheffing en sociale premies afdraagt maar ook om te controleren of het brutoloon wel boven het wettelijk minimumloon ligt. Met een nettoloon afspraak neem je in feite de loonheffing voor jouw rekening. Laat de medewerker de loonheffingskorting niet toepassen bij jou? Dan zal je flink meer brutoloon moeten betalen dan mét loonheffingskorting. Over het brutoloon worden ook de werkgeverslasten berekend, hoe hoger dit brutoloon is hoe meer lasten voor jou als werkgever. Voordeel van een nettoloon afspraak is dat de werknemer weet hoeveel hij/zij eraan over houdt en jij weet wat je elke maand moet overmaken, duidelijk toch? Nadeel van een nettoloon afspraak is dat de brutoloonkosten veel hoger kunnen uitvallen voor jou als werkgever. Daarnaast is het mogelijk dat het brutoloon hoger is dan werknemers in vergelijkbare functies waardoor er scheefgroei komt in je loongebouw. En wat zit er allemaal in een nettoloonafspraak? Zit een pensioenafdracht hier ook in, een onkostenvergoeding, bijtelling of  reiskosten? Als er geen duidelijke afspraken worden gemaakt kan het heel onduidelijk worden met de salarisverwerking en het uitleggen van een loonstrook. Ons advies is om een brutoloon afspraak te maken waar alle inhoudingen, toeslagen en andere componenten nog bij komen. Wil je werknemer weten hoeveel hij/zij hier netto aan overhoudt? Dan kunnen wij een proforma loonstrook opstellen met een bruto-netto berekening. Wil je netto toch iets meer geven? Dan kan je vanuit hier makkelijk het brutoloon nog ophogen. Dit geeft jou als werkgever maar ook je werknemer inzicht. Kom in je arbeidsovereenkomsten ook altijd een brutoloon overeen. Zo voorkom je bij wijzigingen van overheidsmaatregelen, die leiden tot een stijging van bruto loon, dat je ten allen tijde verplicht bent om het afgesproken netto loon te betalen. Op korte termijn is een nettoloon afspraak nog glad te strijken, op lange termijn niet meer.