Per 1 januari 2023 mag een werkgever € 0,21 per zakelijke kilometer onbelast aan werknemers vergoeden. Op dit moment is dat nog € 0,19 per kilometer. Met ingang van 2024 stijgt deze reiskostenvergoeding naar € 0,22. Ben je verplicht deze verhoging toe te passen? Dat ligt eraan welke afspraak je hierover hebt gemaakt in de arbeidsovereenkomst met de werknemer of wat er in een personeelshandboek of cao is opgenomen. Staat bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst dat de werknemer een reiskostenvergoeding ontvangt conform de maximaal fiscaal vrijgestelde netto kilometervergoeding dan ben je verplicht de verhoging toe te passen. Heb je dit niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst en staat dit ook niet in het personeelshandboek of cao? Dan hoef je deze hoogstwaarschijnlijk niet toe te passen. Maar kijk dus goed na in de arbeidsovereenkomst, personeelshandboek en eventuele van toepassing zijnde cao welke afspraken jij hebt gemaakt met de medewerker over de reiskostenvergoeding. Voordelige optie om nettoloon iets te laten stijgen De reiskostenvergoeding is een netto betaling. Zo kun je het nettoloon laten stijgen zonder dat je daarover premies werknemersverzekeringen betaalt of bijvoorbeeld pensioenpremie. Bij een enkele reisafstand van 25 kilometer stijgt het nettoloon door de aanpassing van € 0,19 naar € 0,21 cent met € 17,80 per maand.