Vakantiegeld: belangrijke informatie en belastingregels

In mei en juni wordt de jaarlijkse vakantiebijslag, dat ook wel bekend staat als vakantiegeld, uitbetaald. Dit bedraagt minimaal 8% van het verdiende brutoloon, opgebouwd over de maand- of periodesalarissen van het afgelopen jaar. Zorg ervoor dat de vakantietoeslag uiterlijk op 30 juni is betaald. Betaal je achteraf? Voorkom dan dat de uitbetaling van de vakantietoeslag pas in juli plaatsvindt.

Uitbetaling vakantiegeld

Vakantiegeld dat jaarlijks wordt uitbetaald, valt onder de bijzondere tarieftabel. Vaak wordt deze tabel in de volksmond als ‘de dure tabel’ gezien. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn! Het is van belang om te controleren of de juiste percentages worden toegepast, zeker als een werknemer meer is gaan werken of een salarisverhoging heeft gekregen. Een grote stijging van het jaarloon ten opzichte van vorig jaar kan leiden tot te weinig ingehouden loonheffing, wat bij de volgende aangifte inkomstenbelasting wordt gecorrigeerd en mogelijk resulteert in een extra belastingbetaling aan de Belastingdienst.

vakantiegeld

Voorkom fiscale verassingen

Vopas kan dit grotendeels voorkomen door extra loonheffingen in te houden bij het vakantiegeld en de tarieftabel aan te passen, met toestemming van de werknemer. We controleren bij uitbetaling van het vakantiegeld op dergelijke situaties. Als je een werknemer opmerkt waarbij dit het geval kan zijn, bespreek dit dan met ons. Na een schriftelijk verzoek van de werknemer om het jaarloon voor 2024 aan te passen, zorgen wij voor juiste toepassing van de bijzondere tarieftabel. 

Hulp nodig?

Neem voor vragen over vakantiegeld of aanpassingen in de tarieftabel contact met ons op via info@vopas.nl of bel naar 038 8200 200. Wij helpen je graag verder.