Bijna altijd vergoeding bij einde arbeidsovereenkomst

 

Regelmatig zie ik werkgevers verbaasd naar me kijken als ik aangeef dat de medewerker van wie ze het tijdelijke contract niet verlengen recht heeft op een transitievergoeding. “Hoezo?” word mij dan gevraagd. Met de invoeren van de Wet arbeidsmarkt in balans is dit recht voor de werknemers ontstaan. Vanaf het moment dat ze in dienst treden, ontstaat dit recht. Wanneer een werknemer een contract voor bepaalde tijd heeft en de werkgever verlengt deze niet, dan heeft de werknemer normaal gesproken recht op de transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar en bij een onvolledig dienstjaar wordt dit deel pro rato berekend. Hierop kun je bepaalde kosten in mindering brengen zoals inzetbaarheidskosten die je hebt gemaakt voor deze werknemer.

 

Werknemers kunnen binnen 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak maken op de transitievergoeding. Een medewerker heeft ook recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na toestemming van het UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Naast de transitievergoeding bestaan ook nog de volgende vergoedingen bij het beeindigen van een arbeidsovereenkomst: