Vrije ruimte in 2024 naar 1,92% over eerste € 400.000 van loonsom

 

Per 1 januari 2024 bedraagt de vrije ruimte in de WKR (werkkostenregeling) 1,92% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. Over het restant van de loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,18%. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing. Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden.