De plannen zijn gewijzigd. Op Prinsjesdag 2022 maakte het kabinet nog bekend de vrije ruimte in de WKR (werkkostenregeling) per 1 januari 2023 te verhogen (van 1,7% in 2022) naar 1,92% over de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. In verband met de stijgende energiekosten is besloten voor 2023 een eenmalige extra verhoging van de vrije ruimte naar 3%. Deze verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor 2023. Vanaf 2024 zal het percentage van 1,92% gelden. Zoals gezegd, dit percentage geldt voor de eerste € 400.000,- van de fiscale loonsom. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,18%. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.