Wet Arbeidsmarkt in Balans – wat wijzigt er?

 

Vanaf 1 januari 2020 is de wet Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Hier heb je natuurlijk al veel over gehoord en in onze nieuwsbrief van november jl. hebben we er ook aandacht aan besteed. Mocht je deze nog een keer willen doornemen, dan kun je deze vinden op onze website www.vopas.nl. Wij willen je met deze mail nogmaals wijzen op de wettelijke verplichting om in aanmerking te komen voor de lage ww-premie.

 

Wet WAB

In 2019 bestond de WW-premie uit 2 premies: de vaste ww-Awf premie en een variabele ww-sectorpremie. Vanaf 2020 zijn deze twee verdwenen, en zijn er twee nieuwe premiepercentages voor alle sectoren gekomen, afhankelijk van het soort contract van de medewerker. Een lage premie van 2,94% voor alle werknemers met een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd en een vast aantal arbeidsuren. En een premie van 7,94% voor de overige werknemers. Voor de vaste contracten (voor onbepaalde tijd én schriftelijk vastgelegd, niet zijnde een oproepovereenkomst) is de premie altijd lager dan in 2019. Voor alle overige contracten betaal je in 2020 altijd meer ww-premie dan in 2019.

 

Wat dien je te doen?

Om voor de lage ww-premie in aanmerking te komen, dient de door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst daadwerkelijk schriftelijk in jouw administratie (of in de administratie van VOPAS) aanwezig te zijn. Voorbeeld: je hebt Jan op 1 januari 1998 in dienst genomen voor onbepaalde tijd voor (vast) 32 uur per week. Je dient deze arbeidsovereenkomst schriftelijk in jouw bezit/administratie te hebben om voor de lage ww-premie in aanmerking te komen. Let op: Een digitale handtekening onder de schriftelijke arbeidsovereenkomst (of een addendum) volstaat. En ook instemming via e-mail is voldoende om te voldoen aan de eis dat er een getekende kopie van de arbeidsovereenkomst (of addendum daarop) moet zijn.

 

Wanneer dien je dat te doen?

Uiterlijk 31 maart 2020 dien je ervoor te zorgen dat je deze arbeidsovereenkomst schriftelijk in jouw bezit hebt (of dat VOPAS deze heeft). Voorbeeld: heb je geen schriftelijke arbeidsovereenkomst opgesteld voor Jan destijds, dan kun je alsnog een overeenkomst opstellen waarin je vastlegt dat Jan per die datum voor onbepaalde tijd in dienst is getreden.

 

Wat gebeurt er als je niets doet?

Wanneer je geen schriftelijke arbeidsovereenkomst in jouw bezit hebt, dan dient de hoge ww-premie toegepast te worden. Wij gaan er in principe van uit dat jij een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt van de medewerkers van wie in Loket staat aangegeven dat ze een contract voor onbepaalde tijd hebben. Mocht je ooit controle krijgen door de Belastingdienst waaruit blijkt dat je geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt, en onterecht de lage ww-premie is toepast, dan zal met terugwerkende kracht de hoge premie betaald moeten worden. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het toepassen van de juiste ww-premie bij de werkgever ligt, willen wij jou nogmaals wijzen op deze verplichting om zo eventuele financiële verrassingen te voorkomen.

 

Wat kunnen wij voor jou doen?

Wij helpen je graag om ervoor te zorgen dat de lage ww-premie toegepast kan worden. Wij kunnen hiervoor een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een addendum opstellen waarmee je voldoet aan deze verplichting. Wil je dat wij dit voor jou verzorgen? Laat ons dit dan uiterlijk 21 maart weten. We maken dan een voorstel op maat op basis van jouw wensen en we zullen ervoor zorgen dat jij voldoet aan deze wettelijke verplichting.